Påbud - Afgørelse Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S

02-11-2016

Afgørelse vedrørende påbud om nødvendige foranstaltninger

 

Finanstilsynet havde konstateret, at Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S’ aktiekapital var tabt, og selskabets samlede kapitalgrundlag var negativ. Finanstilsynet påbød derfor selskabet den 22. august 2016 at overholde kapitalgrundlaget i § 16 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvaltningsselskabet har reetableret kapitalgrundlaget den 23. september 2016 og foretaget en korrekt kapitalindberetning til Finanstilsynet den 27. september 2016.

 

Finanstilsynet påbyder derfor Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S at udarbejde en handlingsplan, som indeholder nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at selskabet har en holdbar forretningsmodel, og som er baseret på selskabets eksisterende tilladelse, med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag, jf. § 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Læs hele afgørelsen her

 

Senest opdateret 02-11-2016