Redegørelse om undersøgelse af udvalgte ejendomme i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

23-03-2016

 

Finanstilsynet har i perioden januar – juli 2015 undersøgt værdiansættelsen af 22 af pensionskassens 149 ejendomme, hvor pensionskassens ejerandel ultimo 2014 var værdiansat til i alt 3.341 mio. kr.

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal efter første indregning løbende måle deres investeringsejendomme til dagsværdi.

Det er Finanstilsynets vurdering, at pensionskassens værdiansættelse for så vidt angår 10 af de undersøgte ejendomme, primært som følge af de anvendte afkastkrav, var for høj, og ikke svarede til dagsværdi på tidspunktet for undersøgelsens gennemførsel.

Den samlede nedregulering af de 10 ejendomme udgør cirka 28,4 mio. kr. svarende til cirka 14,4 pct.

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt pensionskassen at opgøre de pågældende ejendomme til dagsværdi.

 

Senest opdateret 23-03-2016