Redegørelse om undersøgelse af hvidvaskområdet hos Folkesparekassen

09-03-2016

 

Indledning

Finanstilsynet foretog i november 2015 undersøgelse af Folkesparekassen med henblik på at vurdere, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af selskabets iboende risiko på hvidvaskområdet på baggrund af dets forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt selskabets størrelse og markedsmæssige position.

Sparekassen er en garantsparekasse med 25 ansatte fordelt på afdelinger i henholdsvis Aarhus, Ebeltoft, Odense og Silkeborg. Sparekassens kapital er i årsregnskab for 2014 opgjort til DKK 98 mio.

Sparekassen har en simpel forretningsmodel og tilbyder kunderne traditionelle ind- og udlånsprodukter samt visse enkle investeringsprodukter.

Sparekassens kunder er primært lokalt forankrede, men sparekassen har også kunder udenfor lokalområdet, som typisk vælger sparekassen grundet sparekassens ideologi om rentefri økonomi.

Sparekassen har oplyst, at den pr. 1. oktober 2015 havde i alt 8.138 kunder, hvoraf 7.051 er private kunder, og 1.087 er virksomhedskunder. Sparekassen har kun enkelte kunder bosat i udlandet. Disse er alene privatkunder, som er fraflyttet landet efter oprettelsen af kundeforholdet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassens risiko for at blive udnyttet til hvidvask og finansiering af terrorisme, er middel vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I denne vurdering er særligt lagt vægt på, at sparekassen alene fører traditionelle finansielle produkter, og har en sædvanlig sammensætning af henholdsvis privat- og erhvervskunder, som primært er bosat i lokalområdet.

Det er Finanstilsynets generelle vurdering, at sparekassen arbejder målrettet med henblik på at mindske risikoen for, at den kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at hvidvaskområdet er tilstrækkeligt forankret i ledelsen, og at sparekassen siden 2013 har styrket sine foranstaltninger betydeligt.

Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen dog, at sparekassens foranstaltninger på visse områder fortsat er utilstrækkelige og derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. Dette gælder særligt i forhold til sparekassens automatiske system for transaktionsovervågning, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt.

Undersøgelsen har således givet anledning til tilsynsreaktioner på følgende områder:

• Kundekendskab – herunder kundeforholdets formål og omfang
• Risikoklassifikation af kunder
• Transaktionsovervågning
• Noteringspligt

 

Senest opdateret 09-03-2016