Redegørelse om inspektion i BRF Kredit A/S

29-03-2016

 

Finanstilsynet var fra april til juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRF Kredit A/S.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte politikker, forretningsgange og rapporteringer indenfor kreditområdet samt instituttets gruppevise nedskrivninger.

Herudover gennemgik Finanstilsynet BRF Kredit A/S´s 30 største udlån, 50 lånesager bevilget efter 1. januar 2014 samt 10 udlån med nedskrivninger.

Endelig gennemgik Finanstilsynet 86 konkrete værdiansættelser af ejendomme, hvoraf 23 blev udtaget til besigtigelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at de nye lånesager overvejende var af normal bonitet eller i kategorien herunder, dog uden at have væsentlige svaghedstegn.

Det er Finanstilsynets indtryk, at lånekvaliteten på instituttets 30 største udlån er af mindre god bonitet end i sammenlignelige institutter. Lånekvaliteten er dog steget siden Finanstilsynets undersøgelse i 2011, hvor de største udlån senest blev gennemgået. Instituttet har i dag færre OIV-sager og færre nedskrivningssager blandt disse.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af vurderingsrapporterne og de efterfølgende besigtigelser, at tre af ejendommene var vurderet for højt. BRFkredit A/S er blevet påbudt at berigtige dette.

BRFkredit A/S havde pr. 30. juni 2015 opgjort et solvensbehov på 9,6 pct., mens det øverste bindende krav efter overgangsreglen var 11,9 pct. Den faktiske solvens udgjorde 18,8 pct. Undersøgelsen gav ikke Finanstilsynet anledning til at ændre på det af instituttet opgjorte solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 29-03-2016