Finanstilsynets vejledende fortolkning af hvorvidt et kønsopdelt grundlag kan fortsætte i en arbejdsmarkeds- eller firmapensionsordning efter en produktændring

18-03-2016

Arbejdsmarkeds- eller firmapensionsordninger oprettet efter den 1. juli 1999 skal anvende et såkaldt unisex-grundlag, hvor kvinder og mænd får den samme pensionsydelse for det samme pensionsbidrag, uanset at kvinder i gennemsnit lever længere end mænd, jf. § 8, stk. 1, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser1 (herefter "ligebehandlingsloven"). Efter bestemmelsens stk. 2 kan pensionsordninger, hvor medlemmer er optaget før den 1. juli 1999, derimod anvende et kønsopdelt grundlag, hvor der ved beregningen af pensionsydelser tages hensyn til kvinder og mænds forskellige gennemsnitlige levetider.

Et livsforsikringsselskab har spurgt, om en ændring af arbejdsmarkeds- eller firmapensionsordninger fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt vil medføre, at sådanne pensionsordninger fra før den 1. juli 1999 med et kønsopdelt grundlag skal overgå til et unisex-grundlag ved beregningen af medlemmernes pensionsydelser.

 

Læs hele fortolkningen her.

Senest opdateret 18-03-2016