VU-Pensionskasse-for-Sygeplejersker-Laegesektrtaerer-230316

23-03-2016

 

Finanstilsynet har i perioden januar – juli 2015 undersøgt værdiansættelsen af 24 af pensionskassens 207 ejendomme, hvor pensionskassens ejerandel ultimo 2014 var værdiansat til i alt 8.615 mio. kr.

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal efter første indregning løbende måle deres investeringsejendomme til dagsværdi.

Det er Finanstilsynets vurdering, at pensionskassens værdiansættelse for så vidt angår 11 af de undersøgte ejendomme, primært som følge af de anvendte afkastkrav, var for høj, og ikke svarede til dagsværdi på tidspunktet for undersøgelsens gennemførsel.

Den samlede nedregulering af de 11 ejendomme udgør cirka 85,5 mio. kr., svarende til cirka 26,1 pct.

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt pensionskassen at opgøre de pågældende ejendomme til dagsværdi.

 

Senest opdateret 23-03-2016