Politianmeldelse – OTC-listen ApS - § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

26-05-2016

Finanstilsynets beslutning af 10. maj 2016

Finanstilsynets beslutning af 10. maj 2016. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

 

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde OTC-listen ApS for overtrædelse af § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, idet Finanstilsynets vurderer, at selskabet har modtaget og formidlet ordrer vedrørende aktier mellem købere/sælgere og selskabets moderselskab Københavns Andelskasse uden værdipapirhandlertilladelse.

 

De pågældende aktiviteter har stået på i perioden fra 30. november 2015 til 1. februar 2016, og der er tale om i alt 36 handler.

 

Overtrædelse af kravet om tilladelse som værdipapirhandler m.v. kan straffes med bøde, jf. § 373, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 26-05-2016