Redegørelse om påtale til Nykredit Forsikring A/S for fejl i årsrapporten for 2014

27-05-2016

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Nykredit Forsikring A/S’ årsrapport for 2014. Kontrollen resulterede i, at selskabet modtog en påtale for, at der manglede oplysninger om bestyrelsesformandens samlede vederlag i årsrapporten for 2014.

Sammenfatning
I Nykredit Forsikrings årsrapport for 2014 blev det oplyst, at bestyrelsesformandens honorar var 0 kr., selvom bestyrelsesformanden modtog vederlag som medlem af direktionen i Nykredit Forsikrings moderselskab Gjensidige Forsikring ASA.

Nykredit Forsikring har som følge af dialogen med Finanstilsynet valgt at give den manglende oplysning om bestyrelsesformandens samlede vederlag på koncernbasis i årsrapporten for 2015. Selskabet har derfor modtaget en påtale for, at oplysning om bestyrelsesformandens samlede vederlag ikke fremgik af årsrapporten for 2014.

Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at oplysninger om bestyrelsens og direktionens aflønning udgør en væsentlig oplysning i forhold til regnskabsbrugernes mulighed for at vurdere et selskabs ledelse og styring. Finanstilsynet har desuden lagt vægt på, at tilsynets praksis i lignende tilfælde tilsiger, at der gives en påtale.

Senest opdateret 27-05-2016