Lov om værdipapirhandel m.v § 23, stk. 1, og lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 1 - Bødeforelæg vedtaget - YVC Holding A/S

30-05-2016

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016

Finanstilsynet politianmeldte ved beslutning af 14. januar 2016 YVC Holding A/S for overtrædelse af prospektpligten, jf. § 23, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. samt videresalg af aktier uden tilladelse som værdipapirhandler, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. YVC Holding ApS har udbudt aktier i Hellerup Finans Holding A/S uden et gyldigt prospekt, og videresolgt aktier i Hellerup Finans Holding A/S uden værdipapirhandlertilladelse.

 

YVC Holding A/S har i forlængelse heraf vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kr., jf. § 93, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og § 373, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 

Det bemærkes, at dette resume er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. og § 354 a, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

 

Se Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016 her.

 

Senest opdateret 30-05-2016