Afgørelse om overgang til markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg

19-05-2016

Afgørelse
Finanstilsynet finder ikke, at Bankpension Pensionskasse for finansansatte i forbindelse med fusionen med PFA vil handle i strid med § 3 i bekendtgørelse nr. 1094 af 14. september 2015 om god skik for finansielle virksomheder, hvis Bankpension på en generalforsamling beslutter, at Bankpensions gennemsnitsrentekunder med betingede garantier uden individuelt omvalg ved en fusion overgår til markedsrenteproduktet PFA Plus, idet Finanstilsynet vurderer, at beslutningen er sagligt begrundet ud fra hensynet til medlemmerne og ikke er til ugunst for nogen medlemsgrupper.

Finanstilsynet har med afgørelsen ikke taget stilling til de civilretlige konsekvenser i forholdet mellem pensionskassen og de enkelte medlemmer i forbindelse med ændringen til et markedsrenteprodukt. Den endelige afgørelse af, om pensionskassen uden individuel accept fra det enkelte medlem via et omvalg kan ændre medlemmernes pensionsprodukt fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt, henhører under domstolene.

Læs hele afgørelsen her.

 

Senest opdateret 19-05-2016