Administrativt bødeforelæg Danske Bank A/S

25-05-2016

Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. pkt. 1 – Administrativt bødeforelæg – Danske Bank A/S

Danske Bank A/S har den 24. maj 2016 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 30.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at indberette oplysninger om transaktioner med værdipapirer til Finanstilsynet ved ikke at have indberettet 10.548 transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet, jf. lov om værdipapirhandel m.v., § 33, stk. 2., 1. pkt., jf. § 93, stk. 1 og § 3, nr. 7 i bekendtgørelse om anvendelse af administrative bøder, jf. bekendtgørelse nr. 186 af 8. marts 2011.

Senest opdateret 25-05-2016