Påbud - Afgørelse Dansk fartøjsforsikring

23-05-2016

Afgørelse vedrørende påbud om udarbejdelse af en handlingsplan

Finanstilsynet har konstateret, at Dansk Fartøjsforsikring A/S’ solvensgrad i forhold til minimumskapitalkravet har været støt faldende over de seneste par år. Solvensgraden er nu nået et niveau, hvor Finanstilsynets stresstest viser, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at selskabets overdækning bliver negativ indenfor ét år og 10 måneder.

Finanstilsynet har påbudt Dansk Fartøjsforsikring A/S at udarbejde en handlingsplan for, hvorledes selskabet vil undgå at komme i konflikt med minimumskapitalkravet, jf. § 350 i lov om finansiel virksomhed.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 23-05-2016