Redegørelse om inspektion i Fri Forsikring A/S

27-06-2016

Finanstilsynet var i februar 2016 på inspektion i Fri Forsikring A/S.

Indledning 

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, reassurance, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag og kapitalplaner.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Fri Forsikring A/S ejes af Krifa Holding A/S og er en del af Krifa koncernen. Selskabet har siden opstarten i 2010 udelukkende tegnet arbejdsløshedsforsikringer.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets forsikringsmæssige forpligtelser, risikopåtagelse og genforsikringsprogram. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets investeringsforretning. Selskabet har outsourcet kapitalforvaltningen. Gennemgangen af selskabets politikker og retningslinjer for investeringsområdet gav ikke anledning til bemærkninger.

 

I forbindelse med gennemgangen af selskabets registrerede aktiver konstaterede Finanstilsynet, at disse tidligere ikke overholdte reglerne hertil, hvorfor  selskabet modtog en påtale. Siden 2013 har selskabet dog overholdt reglerne om de registrerede aktiver.

 

Under gennemgangen af selskabets beregning af solvenskapitalkravet konstaterede Finanstilsynet, at selskabet benyttede en forkert branche til opgørelsen af forsikringsrisiko, hvorfor selskabet fik et påbud om at rette op på dette. Selskabet har ultimo 2015 ændret beregningen således, at den korrekte branche benyttes i opgørelsen.

 

Finanstilsynets gennemgang af selskabets kapitalgrundlag og kapitalplaner gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Ved udgangen af 1. kvartal 2016 opgjorde Fri Forsikring sit solvenskapitalkrav til 36,4 mio. kr., hvilket sammenholdt med kapitalgrundlaget på 49,8 mio. kr. giver en solvensgrad på 137 pct.

 

Senest opdateret 27-06-2016