Påtale til Dansk OTC Finans ApS for manglende meddelelse vedrørende afhændelse af andelsbeviser i Københavns Andelskasse

21-06-2016

Finanstilsynets afgørelse af 21. juni 2016

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Dansk OTC Finans ApS ikke har givet skriftlig underretning til Finanstilsynet om afhændelse af andelsbeviser i Københavns Andelskasse med samtidig angivelse af størrelsen af den påtænkte fremtidige kapitalandel.

 

 Læs hele påtalen her

Senest opdateret 21-06-2016