Redegørelse om risikooplysning til Fjaltring-Trans Sparekasse

07-07-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Fjaltring-Trans Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra 31/3 2015 til 31/3 2016 forøget med 23,9 pct. Tilsynsdiamantens grænseværdi for årlig udlånsvækst er på 20 pct. p.a.

                                                                  

Sparekassen har overfor Finanstilsynet oplyst, at den forhøjede udlånsvækst er sket på baggrund af en bevidst strategi om at øge sparekassens samlede udlån indenfor lokalområdet.

 

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet sparekassen en risikooplysning om, at sparekassen bør begrænse udlånsvæksten.

 

 

 

Senest opdateret 07-07-2016