Redegørelse om inspektion i PATRIZIA Fund Management A/S

12-07-2016

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i PATRIZIA Fund Management A/S.

Selskabets forretningsmodel baserer sig på forvaltning af ejendomsfonde, der henvender sig til både professionelle investorer og detailinvestorer.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af selskabets risikostyrings- og compliancefunktion. På inspektionen havde Finanstilsynet særlig fokus på selskabets interne kontrolmiljø, risikohåndtering samt rapportering og op-følgning herpå.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet på de undersøgte områder.

Senest opdateret 12-07-2016