Redegørelse for inspektion i Nykredit Realkredit A/S

01-07-2016

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nykredit Realkredit A/S.

 

Indledning

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet restanceområdet, Loan To Value (LTV)-overvågning samt fonds- og fundingområdet. Finanstilsynet gennemgik 30 tilfældigt udvalgte restancesager og 100 sager fra LTV-overvågningen. Undersøgelsen omfattede ikke efterprøvning af rating af kunderne eller værdiansættelser af ejendommene.

 

Sammenfatning og risikovurdering

På fonds- og fundingområdet fandt Finanstilsynet, at Nykredit i solvensbehovsopgørelsen ikke særskilt har taget højde for renterisikoen uden for handelsbeholdningen. Nykredit fik et påbud om at sikre, at dette sker. Solvensbehovstillæg, som afsættes til at dække denne risiko, skal identificeres og kvantificeres særskilt og fremgå eksplicit.

 

Undersøgelsen af LTV-overvågningen og restanceområdet gav ikke anledning til tilsynsreaktioner, og Finanstilsynet fandt ikke anledning til at ændre på nedskrivningerne i de gennemgåede restancesager.

 

Nykredit koncernen havde pr. 31.12. 2015 opgjort et solvensbehov på 13,2 pct. inkl. bufferkrav, mens kapitalkravet efter Basel I-overgangsreglen var 15,5 pct. Den faktiske solvens udgjorde 23,9 pct. Bortset fra det tidligere nævnte vedrørende renterisiko uden for handelsbeholdningen har Finanstilsynet på baggrund af undersøgelsen ikke bemærkninger til det opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 01-07-2016