Redegørelse om inspektion i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

14-07-2016

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Indledning

På inspektionen blev LDs væsentlige områder gennemgået med fokus på de områder, som har den største risiko. Inspektionen omfattede bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver, investeringsområdet, risikostyring og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering´
LD er en selvejende institution, som blev oprettet ved lov i 1980 med det formål at administrere indbetalte dyrtidsportioner, der blev indefrosset i en periode fra 1977 til 1979.

De midler, som er indbetalt til LD, kan betragtes som en opsparing med en engangsudbetaling, hvor der ikke er tilknyttet en garanti for forrentningen. Medlemmerne har mulighed for at placere deres opsparing i 11 forskellige puljer. LD har outsourcet væsentlige områder af driften.

 

LD havde ultimo 2015 684.000 medlemmer og en formue på 44 mia. kr.  Medlemmerne kan selv vælge tidspunktet for at få opsparingen udbetalt, dog tidligst når de er 60 år. Over 47 pct. af medlemmerne er i dag udbetalingsberettigede. I 2023 vil alle medlemmer være udbetalingsberettigede.

 

Finanstilsynet vurderede, at LD har stort fokus på de krav til likviditeten af investeringsporteføljen, der følger af medlemmernes valgfrihed i forhold til udbetalingstidspunkt.

 

Finanstilsynet fandt det endvidere positivt, at LD arbejder på at styrke mulighederne for at måle og styre risiciene i investeringsporteføljerne, herunder gennem et samarbejde med en ekstern part.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 14-07-2016