Redegørelse om risikooplysning til Dragsholm Sparekasse

11-07-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Dragsholm Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra 31/3 2015 til 31/3 2016 forøget med 33,5 pct. Tilsynsdiamantens grænseværdi for årlig udlånsvækst er på 20 pct.

 

Sparekassen har overfor Finanstilsynet oplyst, at den forhøjede udlånsvækst er sket på baggrund af en bevidst strategi, der skal rette op på tidligere års fald i udlånet og bidrage til at reducere renterisikoen fra en stor obligationsbeholdning. Instituttet har endvidere oplyst, at væksten sker i lokalområdet og indenfor sparekassens traditionelle kundesegmenter.

 

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet sparekassen en risikooplysning om, at sparekassen bør begrænse udlånsvæksten.

 

 

 

 

Senest opdateret 11-07-2016