Redegørelse om inspektion af Pantebrevsselskabet A/S

19-01-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2015 på inspektion i Pantebrevsselskabet A/S.

Inspektionen har primært omhandlet selskabets efterlevelse af reglerne om informationspligt ved erhvervsmæssig handel med pantebreve.

Sammenfatning og vurdering

Finanstilsynet kunne konstatere, at Pantebrevsselskabet ikke systematisk har inkluderet visse lovpligtige oplysninger om pantebrevene i sine pantebrevsopstillinger, som fx, hvorvidt pantebrevene er udstedt i forbindelse med mageskifte, almindelig fri handel, som lånepantebrev eller i forbindelse med arv eller gave.

Finanstilsynet har påbudt Pantebrevsselskabet at tilrette sin pantebrevsopstilling, så det fremover sikres, at alle relevante informationer om pantebrevet fremgår af pantebrevsopstillingen.   

 

Senest opdateret 19-01-2016