Redegørelse om inspektion af Finansplan A/S

25-01-2016

Indledning

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion hos den finansielle rådgiver Finansplan A/S.

Inspektionen fokuserede på selskabets efterlevelse af reglerne om god skik for finansielle rådgivere samt reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Sammenfatning og vurdering

Finansplans honorarstruktur indebærer bl.a., at selskabet kan modtage pro-visionsbetalinger fra tredje parter. Selskabet skal efter de gældende regler give sine kunder fyldestgørende oplysninger om provisionsbetalingernes eksistens og deres betydning for den leverede rådgivning. Bl.a. skal selskabet i kundeaftalen oplyse om, at selskabet ikke yder uafhængig rådgivning. Denne information fremgik ikke af Finansplans kundeaftale. Finanstilsynet har derfor påbudt Finansplan at tilrette sin kundeaftale.

Finanstilsynet påtaler samtidig at Finansplan tidligere på sin hjemmeside havde anvendt en beskrivelse af sine pensionsrådgivningsydelser, der kunne give et fejlagtigt indtryk af, at Finansplan yder uafhængig rådgivning.

Finanstilsynet har endvidere påbudt Finansplan at sikre, at en kunde oplyses om størrelsen på provisionen, inden kunden rådgives om en finansiel transaktion, og at selskabet skal indsamle oplysninger om kundernes risikovillighed og kendskab til og erfaring med finansielle instrumenter og ydelser forud for rådgivningen.

Derudover fandt Finanstilsynet, at Finansplans interessekonflikts politik var utilstrækkelig i sin beskrivelse af, hvordan interessekonflikterne imødegås, og Finanstilsynet har derfor påbudt Finansplan at beskrive dette i interesse konfliktspolitikken.

Endelig vurderede Finanstilsynet, at Finansplan ikke i tilstrækkeligt omfang havde beskrevet, hvordan selskabet sikrer sig, at dets ansatte løbende ajourfører deres kompetencer. Finansplan blev påbudt at rette op på dette forhold.

 

Senest opdateret 25-01-2016