Redegørelse om inspektion i DEAS Property Asset Management A/S

08-01-2016

Indledning

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i DEAS Property Asset Management A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af selskabets risikostyrings- og compliancefunktion. På inspektionen havde Finanstilsynet særligt fokus på selskabets interne kontrolmiljø, risikohåndtering samt rapportering og opfølgning herpå.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på forvaltning af ejendomsfonde. Selskabet henvender sig alene til professionelle investorer.

Finanstilsynet konstaterede på inspektionen, at selskabets risikopolitik ikke tog stilling til selskabets operationelle risici samt at selskabets risikorapportering ikke fuldt ud levede op til gældende lovgivning. Selskabet har modtaget påbud om at rette op på disse forhold.

Finanstilsynet konstaterede endvidere enkelte mangler i udførelsen af selskabets compliancefunktion, hvilket selskabet ligeledes modtog påbud om at rette op på.

Selskabets opgørelse af kapitalgrundlag samt placeringen af disse midler i henhold til lovgivningens rammer har ikke givet anledning til bemærkninger ved Finanstilsynets inspektion.

Senest opdateret 08-01-2016