Politianmeldelse - YVC Holding ApS - § 23, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

15-01-2016

Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016.

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde YVC Holding ApS for overtrædelse af prospektpligten i § 23, stk. 1, 2. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v. samt videresalg af aktier uden tilladelse som værdipapirhandler, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. YVC Holding ApS har udbudt aktier i Hellerup Finans Holding A/S uden et gyldigt prospekt, og videresolgt aktier i Hellerup Finans Holding A/S uden værdipapirhandlertilladelse.

Udbuddet løb fra februar 2014 til februar 2015. YVC Holding ApS har videresolgt aktier i Hellerup Finans Holding A/S uden værdipapirhandlertilladelse fra februar 2014 til juni 2015. YVC Holding ApS har videresolgt aktier i Hellerup Finans Holding A/S for over 70 mio. kr.

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om et offentligt udbud. Udbuddet blev annonceret af Hellerup Finans Holding A/S, der henviste interesserede investorer til YVC Holding ApS. YVC Holding ApS’ videresalg af aktier var ikke undtaget prospektpligt.

Finanstilsynet vurderer endvidere, at YVC Holding ApS har handlet for egen regning i forbindelse med udførsel af kundeordrer vedrørende aktier, hvilket kræver en tilladelse som værdipapirhandler. YVC Holding ApS har ikke en sådan tilladelse.

Overtrædelse af prospektpligten kan straffes med bøde, jf. § 93, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Overtrædelse af kravet om tilladelse som værdipapirhandler m.v. kan straffes med bøde, jf. § 373, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 15-01-2016