Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S (stillelse af referencerenter)

12-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har i september 2015 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter. Banken er stiller i to danske referencerenter.

Undersøgelsen havde fokus på bankens udførelse af de forudsatte kontroller. Endvidere er det vurderet, om banken har organiseret sig på en måde, så reglerne om funktionsadskillelse og uafhængighed m.v. overholdes.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at Spar Nord Bank A/S lever op til kravene for at have betryggende rammer for fastsættelse af referencerenter.

Inspektionen gav ikke anledning til væsentlig bemærkninger. Finanstilsynet har peget på områder, hvor banken bør være særlig opmærksom fremadrettet. Endvidere har Finanstilsynet forslået enkelte ændringer af bankens interne arbejdsgange.

 

Senest opdateret 12-02-2016