Redegørelse om inspektion i NEM Forsikring A/S

18-02-2016

Indledning

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i NEM Forsikring A/S.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser, registrerede aktiver, det individuelle solvensbehov og kapitalplan.

Sammenfatning og risikovurdering

NEM Forsikring A/S tegner standardforsikringer til private husstande og mindre erhverv i hele Danmark. Privatområdet udgør 39 pct. af de samlede bruttopræmier. Motor udgør 34 pct. og erhvervs- og ulykkesforsikring udgør henholdsvis 13 pct. og 14 pct. af de samlede bruttopræmier. Selskabet distribuerer hovedsageligt gennem samarbejdspartnere.                  

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser på de enkelte forsikringsbrancher og genforsikringsprogram. Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige. Finanstilsynet konkluderede endvidere, at selskabets håndtering af risikoen for store skader ved brug af reassuranceafdækning er tilstrækkelig.

Endvidere gennemgik Finanstilsynet selskabets bestyrelsesprotokol, politikker og retningslinjer, herunder særligt politikken på investeringsområdet. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med gennemgangen af selskabets kapitalplan og kapitalnødplan, at beslutning af tiltag først træder i kraft, når solvensoverdækningen er kritisk. Tidsrammen for operationalisering af kapitalnødplanens elementer var derfor utilstrækkelig. Finanstilsynet gav på den baggrund selskabet et påbud om at operationalisere kapitalnødplanen.

Selskabet har opgjort det individuelle solvensbehov ultimo 3. kvartal 2015 til 75,7 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en basiskapital på 98,7 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 130 pct. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 18-02-2016