Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank A/S (stillelse af referencerenter)

11-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har i september 2015 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Danske Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter. Banken er stiller i fire danske referencerenter og tre udenlandske referencerenter.

Undersøgelsen havde fokus på bankens udførelse af de forudsatte kontroller. Endvidere er det vurderet, om banken har organiseret sig på en måde, så reglerne om funktionsadskillelse og uafhængighed m.v. overholdes.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at Danske Bank A/S lever op til kravene for at have betryggende rammer for fastsættelse af referencerenter.

Inspektionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkning.

 

Senest opdateret 15-02-2016