Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015

10-02-2016

 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2015 ud fra en risikovurdering og en tilfældig udvælgelse, udtrukket 28 årsrapporter for 2014 og 13 delårsrapporter for 2015 til regnskabskontrol. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har afsluttet 51 sager, hvoraf 25 vedrører årsrapporter for 2014, 11 vedrører delårsrapporter for 2015, 10 vedrører årsrapporter for 2013, og 5 vedrører delårsrapporter for 2014. De udstedere, der i 2015 er udtrukket til regnskabskontrol, udgør 16,7 pct. af det samlede antal udstedere på markedet medio 2015.

I årsrapporterne for 2014 og delårsrapporterne for 2015 har Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen konstateret fejl i 13 af de færdigkontrollerede rapporter og overtrædelse af regnskabsreglerne i én af rapporterne. Dette er alene foreløbige tal, da der stadig ved udgangen af 2015 er sager vedrørende årsrapporter for 2014 og delårsrapporter for 2015, der ikke er endeligt afsluttede. Der kan således være uafsluttede sager, hvor der ligeledes kan være fejl og overtrædelser.

Læs hele redegørelsen her.

 

Senest opdateret 10-02-2016