Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

11-02-2016

Finanstilsynets afgørelse af 14. januar 2016. Afgørelsen har været forelagt for Finanstilsynets bestyrelse.

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at [udeladt] er en alternativ investeringsfond omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og at [udeladt] har markedsført sig til detailinvestorer.

Finanstilsynet påbyder [udeladt] at ophøre med markedsføring af sine andele, herunder optage nye medlemmer og modtage nye indskud fra eksisterende medlemmer, indtil [udeladt] har indgået en aftale med en virksomhed, der har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde i henhold til § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] kan alternativt selv søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og til at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond til detailinvestorer, jf. § 5, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 11-02-2016