Redegørelse om inspektion af Finansoptimering ApS

21-12-2016

Finanstilsynet var i september 2016 på inspektion hos den finansielle rådgiver og investeringsrådgiver Finansoptimering ApS.

Indledning

Inspektionen fokuserede på selskabets efterlevelse af reglerne om god skik for finansielle rådgivere samt reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

 

Sammenfatning og vurdering

Finansoptimering ApS´ forretningsgang for god skik er af en meget overordnet karakter. Det fremgår ikke af forretningsgangen, hvilke konkrete oplysninger rådgiveren skal indhente eller være opmærksom på i hvilke situationer, eller hvordan disse skal anvendes i rådgivningen af kunden.

Finanstilsynet påbyder derfor Finansoptimering ApS at præcisere sin forretningsgang for god skik, så den bliver mere handlingsanvisende, så der på systematisk vis gives tilstrækkelig rådgivning af kunderne.

Finansoptimering ApS’ interessekonfliktspolitik indeholder kun overordnede retningslinjer for de ansatte om, at der ikke må forekomme interessekonflikter eller anvendes fortrolige oplysninger. Finansoptimering ApS har ikke identificeret konkrete potentielle interessekonflikter. Det indebærer en risiko for, at den enkelte rådgiver ikke er opmærksom på, hvornår der kan forekomme interessekonflikter, og hvordan disse skal håndteres for at beskytte kundens interesser.

Finanstilsynet påbyder derfor Finansoptimering ApS at identificere eventuelle interessekonflikter samt at etablere de fornødne foranstaltninger til at håndtere disse.

 

 

Senest opdateret 21-12-2016