Resumé af påtale til GN Store Nord A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2016

21-12-2016

 

Indledning

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af GN Store Nord A/S’ delårsrapport for 1. halvår 2016. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

 

GN Store Nord har modtaget en påtale for at have undladt at medtage visse lovpligtige finansielle oplysninger for hele perioden 1. januar – 30. juni 2016 i delårsrapportens ledelsesberetning, ledelsespåtegning og note 2 om segmentoplysninger. De lovpligtige oplysninger i disse elementer er alene givet for 2. kvartal, hvilket er i strid med delårsrapportbekendtgørelsen og IAS 34.

 

GN Store Nord har på baggrund af henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen valgt at medtage de manglende oplysninger i et appendix til delårsrapporten for 3. kvartal.

 

Påtalen vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2016 er begrundet i, at forholdet anses for berigtiget i delårsrapporten for 3. kvartal

 

Senest opdateret 21-12-2016