Redegørelse om påbud til Andelskassen Oikos

22-08-2016

Finanstilsynet har konstateret, at Andelskassen Oikos har afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet. Andelskassen undgik derved en tilsynsreaktion.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet andelskassen et påbud om at afgive korrekte oplysninger til Finanstilsynet samt at indføre processer, der fremadrettet sikrer, at oplysninger, der afgives til Finanstilsynet eller offentliggøres, er korrekte.

Sammenfatning

Andelskassen Oikos havde fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 en udlånsvækst på knap 21 pct. Dermed overskred andelskassen pejlemærket i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter om, at udlånsvækst ikke bør overstige 20 procent om året. Finanstilsynet anmodede derfor i januar 2015 andelskassen om en redegørelse for den høje udlånsvækst.

 

I redegørelsen til Finanstilsynet anførte andelskassen, at overskridelsen alene skyldtes forhold uden for andelskassen, som andelskassen ikke forventeligt kunne have kontrol med. På baggrund af redegørelsen undlod Finanstilsynet at meddele andelskassen en risikooplysning om overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Under Finanstilsynets inspektion i andelskassen i oktober 2015 viste det sig, at oplysningerne i redegørelsen ikke var korrekte. Finanstilsynet har på den baggrund givet andelskassen et påbud om fremadrettet at sikre, at oplysninger, der afgives til Finanstilsynet, er korrekte.

 

Senest opdateret 22-08-2016