Redegørelse for inspektion af Alpha Insurance A/S

16-08-2016

Finanstilsynet var i februar 2016 på inspektion i Alpha Insurance A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på opfølgning af et påbud vedrørende effektiv virksomhedsstyring, som selskabet modtag på en tidligere inspektion.

 

Under inspektionen blev selskabets systemer til indsamling og behandling af data vedrørende forsikringsforretningen gennemgået.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet tegner forsikringer via agenter i Europa. Selskabet tegner primært forsikringer til private og mindre erhvervsvirksomheder og fokuserer på nicheområder i de enkelte lande. Selskabets agenter står for tegning og police- og skadeadministration. Skadebehandling af større skader foretages af et skadebehandlingsbureau.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets informationssystemer og kunne konstatere, at ledelsen har sikret, at relevante data er til rådighed i forhold til forsikringsvirksomheden og til styring af de påtagne forpligtelser og risici, som selskabet er eksponeret imod. Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at det tidligere påbud er opfyldt.

 

Ved Finanstilsynets gennemgang af selskabets politikker og retningslinjer for de registrerede aktiver konstaterede Finanstilsynet, at der manglede en forretningsgang for løbende overvågning og ajourføring af registeret. Selskabet fik derfor påbud om at etablere den manglende forretningsgang.

 

Senest opdateret 16-08-2016