Redegørelse om inspektion i Norðoya Sparikassi

25-09-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Norðoya Sparikassi. Inspektionen var ordinær, og alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordoya Sparikassi har gennem de seneste år arbejdet med at definere en forretningsmodel, som er passende for sparekassens størrelse. Dette har resulteret i en relativ enkel og traditionel forretningsmodel med fokus på ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende. Sparekassens primære forretningsområde er fastlandet på Færøerne, dvs. den del af Færøerne, som er forbundet via tunnel og broer.

Sparekassens udlån til private udgør ca. 65 pct. af de samlede udlån, hvilket er højere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter, som er ca. 50 pct. Den største branche er handel, som udgør ca. 11 pct. af sparekassens samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 42 store udlån, alle større end 2 pct. af kapitalgrundlaget, svarende til i alt 497 mio. kr. eller 30 pct. af sparekassens samlede udlån. Sparekassen fik påbud om mernedskrivning på 264.000 kr. Herudover blev alle udlån til bestyrelse og direktion gennemgået. Boniteten af de gennemgåede udlån er samlet set bedre end gennemsnittet for gruppe 3 institutterne.
 
Finanstilsynet gav sparekassen et påbud på markedsrisikoområdet, hvor sparekassen skal tage stilling til formålet med, at sparekassen påtager sig markedsrisici og tilrette grænser, så de er i overensstemmelse med den ønskede risikoprofil.

Sparekassen har ultimo marts 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,9 pct., og solvensprocenten er 18,1 pct. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet er tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 25-09-2015