Redegørelse om inspektion i Arriva Insurance A/S

08-09-2015

Finanstilsynet var i marts 2015 på inspektion i Arriva Insurance A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der er lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.
Sammenfatning og risikovurdering
Arriva Insurance A/S er forsikringsselskab (captive) for Arriva koncernen og tegner direkte forsikringer inden for arbejdsskade.

Selskabet har blandt andet outsourcet porteføljeforvaltning, regnskab og solvensberegning samt opgørelse af de registrerede aktiver. Selskabets outsourcingaftaler gav ikke anledning til bemærkninger.

Ved gennemgangen af forsikringsforretningen konstaterede Finanstilsynet, at selskabets procedurer til fastsættelse og beregning af erstatningshensættelserne var mangelfuld på grund af et ufuldstændigt datagrundlag. Selskabet fik et påbud om at sikre effektive procedurer til beregning af erstatningshensættelserne.

Selskabets har en konservativ investeringsstrategi og dets porteføljesammensætning består af danske og europæiske statsobligationer. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ved gennemgangen af selskabets solvensberegning konstaterede Finanstilsynet, at selskabet manglede at kvantificere og medregne katastroferisikoen, hvilket selskabet blev påbudt at ændre

Det individuelle solvensbehov er ultimo 4. kvartal 2014 med katastrofescenariet indregnet opgjort til 26,9 mio. kr., kapitalkravet til 18,6 mio. kr. og basiskapitalen til 69,1 mio. kr. Dermed er selskabets solvensgrad på 2,57. Finanstilsynet anser selskabets kapitaloverdækning for værende tilstrækkelig.

Senest opdateret 08-09-2015