Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

18-09-2015

 

Finanstilsynet skal hermed anmode om, at der indledes politimæssig efterforskning af 

[udeladt]

for overtrædelse af § 12, stk. 1-6, § 13, stk. 1, 1. pkt., og § 25, stk. 1-4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014 og lov nr. 739 af 01. juni 2015 (hvidvaskloven)

 

Senest opdateret 18-09-2015