Dom – Parken Sport & Entertainment - Lov om værdipapirhandel m.v. 39, stk. 1

22-09-2015

Afsagt dom til Finanstilsynets beslutning af 16. august 2010.

Københavns Byret har den 8. september 2015 afsagt dom i straffesagen mod Parken Sport & Entertainment A/S m.fl.

Ved rettens dom af 8. september 2015 blev Parken Sport & Entertainment A/S idømt en bøde på 1 mio. kr.
Sagen vedrørte tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og medvirken hertil mv. i forbindelse med Parken Sport & Entertainment A/S’ køb af egne aktier på fondsbørsen fra efteråret 2007 til efteråret 2008.

Retten frifandt Parken Sport & Entertainment A/S for tiltalen vedrørende perioden 12. november 2007 til 1. august 2008. For perioden 13. august 2008 til 24. oktober 2008 var der rejst tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og medvirken hertil mv. i forbindelse med 49 enkeltstående købsordrer afgivet på fondsbørsen. Retten fandt Parken Sport & Entertainment A/S skyldig i kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder vedrørende 32 af disse købsordrer. Retten fandt det således bevist, at disse købsordrer – der var egnede til at påvirke kursen i en retning, der afveg fra værdien i markedet – var udtryk for urigtige eller vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på Parken aktien, og sikrede, at kursen på Parken aktien lå på et unormalt eller kunstigt niveau.

Ved strafudmålingen i forhold til selskabet lagde retten vægt på grovheden og omfanget af den kursmanipulerende adfærd, og på de almenpræventive hensyn, som forbuddet mod kursmanipulation varetager.

Parken Sport & Entertainment har anket dommen.

Senest opdateret 22-09-2015