Redegørelse om inspektion i investeringsforeningen SEBinvest

27-11-2015

Indledning

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Investeringsforeningen SEBinvest. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på investeringsforeningens forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, investeringsstrategi, samarbejde med depotselskabet og foreningens omkostningsstrukturer.

Sammenfatning

Investeringsforeningens forretningsmodel baserer sig på at tilbyde investeringsprodukter til både detailinvestorer og institutionelle investorer i Danmark. Foreningen udbyder primært traditionelle aktivt forvaltede afdelinger, der investerer i danske og udenlandske aktier og obligationer. Foreningen udbyder endvidere enkelte passive afdelinger.

Investeringsforeningen har indgået aftale om porteføljerådgivning og markedsføring med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ.), Sverige (herefter SEB). For nogle af foreningens afdelinger er der endvidere indgået aftaler med udenlandske porteføljerådgivere som underrådgivere.

SEB har indgået aftaler med en række mindre og mellemstore danske pengeinstitutter om distribution af foreningens andele. SEB er ligeledes investeringsforeningens depotselskab.

I forbindelse med inspektionen har investeringsforeningen redegjort for, hvordan bestyrelsen følger op på performance og omkostninger i foreningens afdelinger. Det er Finanstilsynets vurdering, at bestyrelsen aktivt forholder sig til performance og omkostninger i foreningens afdelinger.

Bestyrelsen har endvidere arbejdet på at indføre mere elastiske omkostningsstrukturer og har indført politik for reaktion på dårlig performance.

Senest opdateret 27-11-2015