Forlængelse af frist til opfyldelse af kapitalgrundlagskrav - Basisbank A/S

30-11-2015

Finanstilsynet har i brev af 18. november 2015 i henhold til artikel 92, stk. 1, litra a-c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) og § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Basisbank A/S (herefter Banken) en frist til mandag den 23. november 2015, klokken 12.00, til at opfylde kapitalgrundlagskravet efter artikel 92, stk. 1, litra a-c, i CRR.

Banken havde inden fastsættelsen af fristen præsenteret Finanstilsynet for igangværende forhandlinger om en løsning på bankens kapitaludfordringer. Forhandlingerne var fremskredne og seriøse, og det var sandsynliggjort, at de potentielle løsninger har tilstrækkelig kapital og vil sikre fuld dækning af såvel simple som efterstillede kreditorer.

Banken har dags dato oplyst Finanstilsynet om, at banken, siden fastsættelsen af fristen har opnået en principiel enighed med en tredje part om tilførsel af ca. DKK 300 mio. kr. i form af en underskrevet rammeaftale. Det er desuden bankens forventning, at banken senest på fredag den 27. november om morgenen kan fremsende de øvrige væsentligste aftaler herom med henblik på endelig indgåelse af disse senest mandag den 30. november 2015.

Banken har derfor anmodet Finanstilsynet om en forlængelse af fristen til den 30. november 2015 kl 12.00.

Finanstilsynet skal på ovenstående baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddele Banken en forlængelse af fristen til den 30. november 2015, klokken 12.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt Banken anmoder herom.

Dette brev sendes i kopi til Finansiel Stabilitet og Bankens revision.

Med venlig hilsen

 

Karen Dortea Abelskov
kontorchef

Senest opdateret 30-11-2015