Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1 – Administrativt bødeforelæg – JJO Invest ApS

24-11-2015

Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2015

JJO Invest ApS har den 22. december 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i forbindelse med to transaktioner, i to tilfælde, at have overtrådt pligten til hurtigst mulig at give meddelelse til FCM Holding A/S, jf. § 29, stk. 1, 1. pkt. i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v., samt i to tilfælde at have overtrådt pligten at indberette oplysninger til Finanstilsynet samtidig med meddelelsen til FCM Holding A/S, jf. § 29, stk. 1, 2 pkt. i lov om værdipapirhandel m.v. i forbindelse med kapitaludvidelserne i FCM Holding A/S i december 2011 og i juli 2014.

Senest opdateret 24-11-2015