Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Nordjyske Bank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Nordjyske Bank A/S.  Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette kan indebære en risiko for slækkelse af kreditstandarderne ved nyudlån, f.eks. i form af at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde til gennemgangen udvalgt 42 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Det omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet udvalgte dele af bankens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at bankens bevillingsgrundlag særligt på de mindre udlån skal forbedres, idet de foretagne risikoanalyser ikke er tilstrækkelige. Banken fik påbud om at sikre en tilfredsstillende kvalitet af kreditindstillingerne især på de mindre udlån, herunder at sikre at der foretages tilstrækkelige analyser af kundernes regnskaber og gældsserviceringsevne.

Finanstilsynet kunne konstatere, at banken på en række udlån havde bevilget lempelser, idet banken havde givet eksisterende kunder en lavere rente eller frigivet sikkerheder som følge af øget konkurrence. Derudover vurderede Finanstilsynet, at banken havde bevilget enkelte uforsigtige udlån til eksisterende kunder, idet banken på disse udlån ikke havde foretaget reelle vurderinger af de faktiske risici.  

Nordjyske Bank A/S har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 11,7 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 19,6 procent. Gennemgangen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015