Inspektion af Euronets foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i Danmark

19-03-2015

Finanstilsynet foretog i oktober 2013 inspektion hos 3 udvalgte agenter af Euronet Payment Services ltd. (herefter "Euronet"). Euronet er et betalingsinstitut fra Storbritannien, som er under tilsyn af det britiske finanstilsyn Financial Conduct Authority. Euronet har siden 2009 benyttet muligheden for etablering i Danmark ved tilknytning af agenter. Ved udøvelsen af denne ret skal betalingsinstituttet og dets agenter overholde lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (herefter hvidvaskloven).

Inspektionerne havde til formål at undersøge, om Euronet gennem sine agenter overholder de danske regler på hvidvaskområdet, og om Euronets forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i forhold til agenterne er tilstrækkelige.  
 
Inspektionerne fandt sted efter aftale med Financial Conduct Authority (FCA), i overensstemmelse med procedurerne i betalingstjenestedirektivet. I den forbindelse har FCA fået forelagt et udkast til rapport.

De til inspektionen 3 udvalgte agenter var:
1. Ria Financial Services Denmark ApS, c/o Hovedbanegårdens Forretningscenter K/S, Bernstorffsgade 16, 1577 København.
2. Globex International ApS, Reverdilsgade 7, 1701 København V.
3. Susila Hamal (Everest Remittance Service), Rømersgade 23, kl tv., 1362 Copenhagen V

Finanstilsynets undersøgelse har ikke omfattet kvaliteten af den systemiske overvågning af kundetransaktioner, som foretages af Euronet via instituttets enhed i Madrid.

Risikovurdering af pengeoverførselsvirksomhed (non-banking)

De danske myndigheder (Finanstilsynet og SØK) vurderer, at der er betydelig risiko for, at pengeoverførselsvirksomheder (non-banking) her i landet bliver eller kan blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. De danske myndigheders vurderinger understøttes af internationale typologirapporter  og af erfaringer fra politimyndighedernes efterforskning af enkeltsager.

Beskrivelse af Euronet

Euronet er repræsenteret i Denmark ved Ria Financial Services Denmark ApS, som er et 100 pct. ejet datterselskab af Ria Nederland Holding BV, et datterselskab af Euronet Worldwide Inc. Ria Financial Services Denmark ApS har været registeret som Euronet agent siden december 2010. Forretningen udbyder pengeoverførselsvirksomhed og valutaveksling.

Euronet har ikke en compliance officer i Danmark, men har en compliance officer baseret i Stockholm, som er ansvarlig for alle agenter i de nordiske lande. Compliance officeren understøttes af den central complianceafdeling i Madrid. 

Euronet havde i henhold til notifikationer modtaget fra FCA 83 agenter i Danmark pr. 25. november 2013. Pr. marts 2015 har Euronet ca.150 registrerede agenter i Danmark, hvoraf 100 er aktive. Agenterne er hovedsageligt mindre virksomheder, såsom kiosker og grønthandlere.  Visse af disse virksomheder er ligeledes regi-streret hos Erhvervsstyrelsen som valutavekslingskontorer, ligesom nogle af agenterne har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester fra Finanstilsynet.

Hovedkonklusioner

Finanstilsynets vurderinger er baseret på Euronets foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i relation til instituttets agenter i Danmark på tidspunktet for inspektionen. Det er Finanstilsynets vurdering, at Euronets foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og at Euronet og agenterne på en række områder ikke overholder den danske hvidvasklovgivning. Euronet har oplyst, at de igangsat initiativ til at imødekomme Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynet har fundet anledning til at meddele Euronet en række påbud på følgende områder:

• Skriftlige interne regler og undervisningsprogrammer er mangelfulde.
• Væsentlige ”kend din kunde” krav overholdes ikke.
• Agenterne overholder ikke undersøgelses-, noterings- og indberetningspligt til SØIK i relation til mistænkelige transaktioner eller mistænkelige kundehenvendelser.

Finanstilsynet har herudover fundet anledning til at meddele instituttet følgende påtale:

• Euronets kontrolprocedurer i forhold til agenterne har været utilstrækkelige.

 

Senest opdateret 19-03-2015