Redegørelse om inspektion i BI Management A/S

27-03-2015

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2014 på inspektion hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, administrationen af foreningerne samt selskabets procedurer på økonomiområdet, herunder procedurerne for opgørelse af selskabets solvens.  

2. Sammenfatning

BI Management A/S' forretningsmodel baserer sig på at tilbyde administration af danske investeringsforeninger og kapitalforeninger såvel egne foreninger som tredjepartsforeninger.

Selskabet indgår i BankInvest-koncernen som et 100 pct. ejet datterselskab af BI Holding A/S og søsterselskab til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Nogle af de administrerede investeringsforeninger og kapitalforeninger benytter BankInvest-navnet, mens andre foreninger ikke har anden tilknytning til BankInvest-koncernen end administrationsaftalen med BI Management A/S. De administrerede foreninger benytter forskellige banker som depotselskaber.

Finanstilsynet fandt ikke på undersøgelsen væsentlige risici i selskabet.

Finanstilsynet konstaterede imidlertid, at selskabets procedurer for godkendelse af selskabets solvensopgørelser ikke var i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Efter gennemførelsen af inspektionen har selskabet bragt godkendelsesprocedurerne i overensstemmelse med lovgivningens regler.

Senest opdateret 27-03-2015