Påtale for at have udøvet forsikringsvirksomhed uden tilladelse – Coop Danmark A/S - Lov om finansiel virksomhed § 11, stk. 1

19-03-2015

Finanstilsynets afgørelse og klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse af 18. marts 2015. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet påtaler Coop Danmark A/S for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 11, stk. 1 ved at have udøvet forsikringsvirksomhed uden tilladelse.

 

Senest opdateret 19-03-2015