Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

03-03-2015

Finanstilsynets afgørelse og klagevejledning

Finanstilsynet har i december 2014 og januar 2015 været på inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse. Andelskassen har pr. 31. december 2014 en solvens på 15,7 pct. og kernekapitalprocenten er 7,05 pct. efter anvendelse af trigger, som medfører nedskrivning af supplerende kapital. Andelskassen opfylder dermed kravene om en solvens på minimum 8 pct. og kernekapital på 6 pct. Andelskassens kapitalgrundlag er opgjort til 27.583 t. kr., og andelskassen opfylder dermed ligeledes andelskassens minimumskapitalkrav på 27.128 t. kr.

 

Senest opdateret 03-03-2015