Redegørelse om inspektion i TDC Reinsurance A/S

06-05-2015

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion i TDC Reinsurance A/S.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold

Sammenfatning og risikovurdering

TDC Reinsurance A/S er forsikringsselskab for TDC-koncernen og tegner genforsikring inden for ansvar, bygning, driftstab, arbejdsskade og ulykke via en række skadesforsikringsselskaber der fronter risikoen. Fronterne udsteder policer og foretager skadebehandling på vegne af TDC Reinsurance A/S, hvis årlige maksimale risiko på forsikringsområdet er begrænset til 20 mio. kr. indenfor de enkelte brancher. Selskabet har et selvbehold på 5 mio. kr. pr. skade indenfor henholdsvis ansvar, bygning og driftstab, mens selvbeholdet på arbejdsskade og ulykke er på 3,5 mio. kr.

TDC Reinsurance A/S anvender standardmodellen til at opgøre selskabets risici og har pr. 4. kvartal 2014 opgjort sit solvensbehov til 26,3 mio. kr., mens den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 31,3 mio. kr. Selskabet har således pr. ultimo 4. kvartal 2014 en solvensgrad på 119 %.

Sammenholdt med TDC Reinsurance A/S’ økonomiske resultater fra de seneste år og størrelsen på selskabets selvbehold, er det Finanstilsynets vurdering, at der er en væsentlig risiko for at selskabet indenfor en 12 måneders periode ikke har en tilstrækkelig basiskapital, der kan dække solvensbehovet. Finanstilsynet har derfor påbudt TDC Reinsurance A/S om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at sikre at selskabets kapitalforhold indenfor en 12 måneders periode er tilstrækkelig i forhold til det individuelle solvensbehov og kapitalkravet.

TDC Reinsurance A/S har en konservativ investeringsstrategi og investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

TDC Reinsurance A/S har outsourcet compliance samt bogføring og regnskabsaflæggelse til eksterne leverandører. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Senest opdateret 06-05-2015