Redegørelse om inspektion i Privatsikring A/S

27-05-2015

Indledning

Finanstilsynet var i november 2014 på inspektion i forsikringsselskabet PrivatSikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentligste områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S (PrivatSikring) er et skadesforsikringsselskab i Codan-koncernen og indgår i RSA-gruppen, som er hjemmehørende i UK. PrivatSikring udbyder hovedsaligt privatforsikringer på det danske marked. Privatforsikringer tegnes via lokale pengeinstitutter og PrivatSikring har outsourcet driften til Codan Forsikring A/S og fondsforvaltningen til SEB Investment management.

Selskabets risici indenfor privat, ulykke og motor er dækket af RSA’s reassuranceprogram i store internationale reassuranceselskaber. Finanstilsynet vurderer, at reassuranceprogrammet dækker selskabets forsikringsmæssige risici.

Finanstilsynet gennemgik selskabets erstatningshensættelser på de enkelte brancher. Det er Finanstilsynets vurdering, at de samlede hensættelser er tilstrækkelige til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets outsourcingsaftaler. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at den operationelle risiko ved Codans skift af IT-system ligeledes er en risiko, som kan have væsentlig indflydelse på PrivatSikrings forsikringsdrift.

Finanstilsynet gennemgik selskabets retningslinjer og politikker for investeringsområdet. Der er fastsat investeringsrammer og ratings for alle investeringsaktiver. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Selskabet er et gruppe 1-forskringsselskab og anvender en partiel intern model til beregning af det individuelle solvensbehov. Solvenskravet var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 107 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 351 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til solvenskravet er således på 330%. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 27-05-2015