Lov om værdipapirhandel m.v. § 27 a, stk. 2 og 3 – administrativt bødeforelæg – Serendex Pharmaceuticals A/S

05-05-2015

Finanstilsynets afgørelse af 16. april 2015

Serendex Pharmaceuticals A/S har den 5. maj 2015 vedtaget et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i to tilfælde at have overtrådt pligten til at foretage indberetning til Finanstilsynet, jf. § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.

Det følger af § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. og af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser, at en udsteder med Danmark som hjemland, er forpligtet til, samtidig med offentliggørelse efter kapitel 7 i lov om værdipapirhandel m.v., at indsende oplysningerne til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har ved fastsættelsen af bødeforlægget lagt vægt på, at der er tale om en førstegangsovertrædelse, og at efterfølgende meddelelser er indberettet rettidigt.

Senest opdateret 08-06-2015