Påbud om at ændre amortiseringsplaner, så de opfylder kravene i kreditaftalelovens § 8, stk. 2, nr. 9.

11-05-2015

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 35, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Totalkredit A/S (herefter benævnt Totalkredit el. selskabet), at ændre de amortiseringsplaner, som selskabet udleverer eller henviser til online, når kunderne anmoder om en amortiseringsplan, så de fremover opfylder kravene i kreditaftalelovens § 8, stk. 2, nr. 9. Amortiseringsplanerne skal klart og tydeligt angive, at oplysningerne i planerne kun er gyldige indtil en eventuel ændring i debitorrenten, eller indtil de yderligere omkostninger ændres i henhold til kreditaftalen.

Totalkredit skal inden 3 måneder oplyse tilsynet om, hvordan påbuddet er efterlevet.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 11-05-2015