Redegørelse om inspektion i Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S

25-06-2015

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2015 på inspektion i Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde, kravene til værdipapirhandlere, koncernforhold samt investorbeskyttelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje til institutionelle og professionelle kunder, og selskabet har således ingen detailkunder. Selskabet rådgiver bl.a. en række afdelinger i Investeringsforeningen Absalon Invest. Derudover har selskabet indgået en række distributionsaftaler med bl.a. pensionskasser.

Finanstilsynet har ikke på undersøgelsen fundet væsentlige risici i selskabet på de undersøgte områder.

Finanstilsynet påpegede dog flere forhold af administrativ karakter, som selskabet skal forbedre.

Selskabets solvensbehov pr. 31. marts 2015 var på 8 pct., mens den faktiske solvens var 51,96 pct. pr. 31. marts 2015. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

Senest opdateret 25-06-2015