Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg – Hellerup Finans A/S

23-06-2015

Finanstilsynets afgørelse af 11. juni 2015

Hellerup Finans A/S har den 16. juni 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i to tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1, 2. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 93, stk. 1, ved ikke at have foretaget korrekt indberetning af oplysninger til Finanstilsynet vedrørende ændringer i Hellerup Finans A/S’ aktiebeholdning i Viborg Håndbold Klub A/S. Ændringerne blev foretaget hhv. den 7. april og 8. april 2015.
 
Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om gentagne overtrædelser.

Senest opdateret 23-06-2015